Loading...
Stari grad Bar 2018-10-14T22:00:01+00:00

Otkrijte i istražite Stari grad Bar u 3D i Virtuelnoj Realnosti.

“Stari grad Bar, sa svojih tri milenijuma postojanja, predstavlja ne samo multikulturološki fenomen Crne Gore, nego je, a to sada sa pravom možemo reći, jedan od značajnijih lokaliteta medijevalne Evrope. Grandiozne ruševine umrlog grada, iako ponegdje prekrivene gustim bršljanom i zaklonjene krošnjama južnih biljaka, ipak su vidljive, a skrivena, vijekovima naslagana istorija vapi za arheologijom, jedinom sposobnom da do kraja pročita njene istrgane stranice.”

mr Mladen Zagarčanin, kustos

Pogledajte restaurirane objekte Starog grada Bara u 3D i Virtuelnoj Realnosti.

Stari grad Bar je potpuno devastiran razornim zemljotresom 1979. godine. Svi objekti su teško oštećeni, a veliki broj je potpuno uništen. Osamdesetih godina započinje veliki i izazovan projekat sanacije i restauracije grada koji i dalje nije potpuno dovršen. Obnovljeni su bedemi i objekti za koje je, na osnovu autentične dokumentacije, bilo moguće izraditi projekte rekonstrukcije. 

POSJETITE 3D VIRTUELNI MUZEJ ARHEOLOŠKIH PREDMETA

Uvoz trpezne keramike u srednjevjekovni grad Bar dolazio je uglavnom iz dva krajnja djela Apeninskog poluostrva. Sa jedne strane to je oblast južne Italije, sa radionicama u Pulji i Bazilikatima. Drugi je sjeverni dio, u prvom redu Veneto koji je zastupljen najvećim brojem importovanih posuda, što je razumljivo, ako se uzme u obzir da je grad bio pod njihovom upravom neprekidno 128 godina.

Saznajte više o arheološko-istraživačkim projektima na Starom gradu Baru.

Prva sistematska istraživanja starog grada Bara počinju pedesetih godina 20. vijeka. Grad je arheološki istraživan u nekoliko navrata, nakon čega prof. Đurđe Bošković objavljuje kapitalnu monografiju „Stari Bar“, do danas najsveobuhvatnije djelo koje se tiče istorije i analize objekata u gradu. Nakon devastirajućeg zemljotresa 1979. godine arheolog Omer Peročević radi na sanaciji i restauraciji uništenog starog grada.

Moderna  i sistematska istraživanja, kao i nastavak restauracije starog grada Bara dobijaju novi zamah u prvoj deceniji 21. vijeka, kao plod medjunarodne saradnje sa eminentnim svetskim univerzitetima i stručnjacima, a pod direkcijom arheologa i kustosa Starog grada Bara , mr Mladena Zagarčanina.

JP KULTRUNI CENTAR BAR
Radna jedinica “Stari Grad”

Radno vrijeme:

Ljeti: od 08:00 do 20:00 časova.

Zimi: od 09:00 do 17:00 časova.

Cijena ulaznica:

Za odrasle 2 eura.

Za djecu 1 euro.

Vodička služba za organizovane grupne posjete.

Projekat “Stari grad Bar u 3D i virtuelnoj realnosti” je podržan od strane Turističke organizacije Bar.