Arheološka istraživanja prostora 194 C i D

Arheološka istraživanja prostora 194 C i D ( prostorije sa istočne strane “Arhiepiskopske palate”)

Arheološka istraživanja prostora 194 C i D ( prostorije sa istočne strane “Arhiepiskopske palate”) u Starom gradu Baru su pri kraju. Vršena su u februaru i martu mjesecu 2020.

Otkrivena je konjušnica iz perioda 17- 19. vijeka, veliki broj fragmenata fine slikane keramike toga perioda. Nešto metala i stakla. Prostor je sagrađen u prvoj polovini 16. vijeka, kada je moguće da se crkva pretvorila u episkopski dvor, kaze rukovodilac istrazivanja Mladen Zagarcanin i dodaje da je to još pod znakom pitanja, dok se ne obadi sav materijal. Pronađeno je i malo groblje iz 13- 14. vijeka iza nekadašnje apside, sa dislociranim kostima djece, sahranjivane tik uz oltar. Najstariji slojevi pripadaju 7., 9. i 13. vijeku, ali su stratigrafski poremećeni zbog ukopavanja grobova. Istraživanja će se nastaviti.

2020-03-27T18:40:00+00:00