Loading...
Virtuelni muzej 2018-11-07T22:38:00+00:00

Keramika

Uvoz trpezne keramike u srednjevjekovni grad Bar dolazio je uglavnom iz dva krajnja djela Apeninskog poluostrva. Sa jedne strane to je oblast južne Italije, sa radionicama u Pulji i Bazilikatima. Drugi je sjeverni dio, u prvom redu Veneto koji je zastupljen najvećim brojem importovanih posuda, što je razumljivo, ako se uzme u obzir da je grad bio pod njihovom upravom neprekidno 128 godina.

Najstariji tipovi i vrste importovane keramike pripadaju zanatskim centrima na jugu. To je protomajolika, porijeklom iz radionica u Brindiziju, kao i zeleno-braon-crveno slikane posude, rasprostranjene oko južnoitalskih centara.

S obzirom na vjekovnu geografsku i kulturnu upućenost na suprotnu obalu Jadrana, koju su diktirali ponekad burni politički ili crkveni događaju, veoma je razumljiva brza interpolacija prve gleđosane keramike iz radionica Apulije. Ona u drugoj polovini XIII vijeka, a najkasnije na početku XIV vijeka počinje da pristiže na tržište naših srednjevjekovnih gradova i dospeva kontinuirano sve do početka XVI vijeka.

Venecija je od 1443. godine nametnula srednjovjekovnom gradu Baru svoje trgovačke interese, prvenstveno robu pravljenu u oblasti dominata Serenisime, kao što je keramika, muransko staklo i metal. Međutim, to se mnogo ne ogleda u količini nalaza drugih centara u periodu od XIV do XVII vijeka, odnosno u vrijeme početka jačanja dominacije Venecije, pa do njenog pada. Tako su, osim posuda koje pripadaju venecijanskim radionicama, prisutni i keramički proizvodi ostalih centara, naročito onih orijentalnih, pa je vrlo teško reći da li su ove sankcije i u kojoj mjeri bile poštovane na realnom tržištu.

Tanjir širokog, blago uvučenog dna, kratkog oboda. Unutrašnjost je naglašena sa dva plastično profilisana koncentrična rebra; fino prečišćena žućkasta glina. Gleđ pripada lister majolici.

Centralni motiv je predstava simbola jevanđeliste Marka. Ostala dekoracija je u vidu radijalno postavljenih latica i zrakastih truglova. Na obodu je vijenac od lukovičastih biljnih ornamenata.

Boje: plava i zlatno žuta.

Dimenzije: 4,4 x 31,0 x 14,0 cm.

Datovanje: druga četvrtina 16. vijeka.

Literatura: Zagarčanin, M. 2004. Stari Bar: Keramika venecijanskog doba. Koper. Annales Mediterranea.

Plitak tanjir širokog oboda, na blago uvučenoj diskoidnoj stopi; finoprečišćena žućkasta glina. Gleđ je izvedena u tehnici lister majolike.

U centralnom polju je prikazan sv. Franjo u molitvenom stavu ispred krsta, okružen stilizovanim biljnim motivima. Okolo su radijalno raspoređeni vijenci od polukružnih latica i zrakastih trouglova između kojih su dvostruki lukovičasti ornamenti.

Boje; plava, zlatnožuta.

Dimenzije: 2,0 x 21,0 x 7,0 cm.

Datovanje: druga četvrtina 16. vijeka.

Literatura: Zagarčanin, M. 2004. Stari Bar: Keramika venecijanskog doba. Koper. Annales Mediterranea.

Tanjir uvučenog dna, zaobljenih zidova i kosog oboda; fino prečišćena žućkasta glina. Gleđ pripada lister majolici.

Centralni motiv je predstava mlade devojke u profilu. Oko predstave su raspoređeni zrakasti trouglovi između kojih su stilizovani lukovičasti ornamenti.

Dimenzije: 3,5 x 23,8 x 9,0 cm.

Datovanje: druga četvrtina 16. vijeka.

Literatura: Zagarčanin, M. 2004. Stari Bar: Keramika venecijanskog doba. Koper. Annales Mediterranea.

Tanjir na niskoj prstenastoj stopi, izvijenog oboda; fino prečišćena svijetlooranž glina. Premazan je gleđu sa obije strane.

Ukrašavanje u vidu geometrijskih motiva plavom, oranž i žutom bojom.

Dimenzije: R dna = 6,6 cm.

Datvanje: kraj 15. prva polovina 16. vijeka.

Literatura: Zagarčanin, M. 2004. Stari Bar: Keramika venecijanskog doba. Koper. Annales Mediterranea.

Tanjir na prstenastoj stopi. Zeleno bojena glazura. Venecija.

Boja: zelena

Datovanje: 16. vijek

Bikonična zdijela na prstenastoj stopi, blago izvijenog oboda; fino prečišćena glina. Unitrašnjost i spoljašnjost je engobinirana, slikana tamnozelenim mrljama i premazana glazurom.

Dimenzije: 6,1 x 12,4 x 5,2 cm

Datovanje: 16. vijek

Literatura: Zagarčanin, M. 2004. Stari Bar: Keramika venecijanskog doba. Koper. Annales Mediterranea.

Trbušasti bokal na izvučenoj, ravnoj stopi, trolisnog izlivnika, s jednom trakastom drškom; fino prečišćena crvenkasta glina.

Unitrašnjost je premazana glazurom, dok je spolja engobiniran i premazan glazurom.

Ukrašavanje je izvedeno graviranjem drvenim štapićem, u vidu geometrijskih motiva.

Deimezije: 1,5 x 9,5 x 16,4 cm.

Datovanje: druga polovina 16. vijeka.

Literatura: Zagarčanin, M. 2004. Stari Bar: Keramika venecijanskog doba. Koper. Annales Mediterranea.

Trbušasti bokal ravnog, blago ivučenog dna, trolisnog otvora: fino prečišćena žućkasta glina. Premazan je spolja i iznutra. Ukrašavanje je izvedeno u vidu portreta djevojke u profilu, okružene vijencem od maslinovog lišća.

Dimenzije: 15,0 x 15,5 x 11,9 cm.

Datovanje: 16. vijek.

Literatura: Zagarčanin, M. 2004. Stari Bar: Keramika venecijanskog doba. Koper. Annales Mediterranea.

Trbušasti bokal, ravnog, blago izvučenog dna, trolisnog izlivnika sa jednom trakastom drškom: fino prečišćena žućkasta glina. Premazan je gleđu spolja i iznutra. Ukrašavanje je izvedeno slikanjem zelenih i žutosmeđih linija od izlivnika prema dnu.

Dimenzije: 20,0 x 20, 0 x 13 cm.

Datovanje: kraj 15, druga polovina 16. vijeka.

Literatura: Zagarčanin, M. 2004. Stari Bar: Keramika venecijanskog doba. Koper. Annales Mediterranea.

Lonac sa dvije trakaste drške, postavljene na jednoj strani posude. Rađen je na brzom vitlu, od dobro pečene gline i prekriven tankim slojem gleđi u unutršnjosti. Površina lonca je nagorela.

Dimenzije: 17,5 x 12,5 x 9,5 cm.

Datovanje: 15-16. vijek.

Literatura: Zagarčanin, M. 2004. Stari Bar: Keramika venecijanskog doba. Koper. Annales Mediterranea.

Ovoidni bokal, ravnog, blago izvučenog dna, trolisnog izlivnika, sa jednom trakastom drškom; fino prečišćena žućkasta glina. Premazan je gleđu spolja i iznutra.

Ukras je izveden slikanjem, u vidu jajolikog medaljona podjeljenog trakastim linijama, u čijem centru se nalazi predstava ptice u gotičkom okviru. Po vratu i trolisnom izlivku teče niz cik cak traka od ukračenih crtica, istih kao i na bokovima bokala. Drška je takođe oslikana paralelnim linijama.

Boje: plava, zelena, žuta i oranž.

Dimenzije: 18,0 x 14,0 x 9,0 cm.

Datovanje: kraj 15. prva polovina 16 vijeka.

Literatura: Zagarčanin, M. 2004. Stari Bar: Keramika venecijanskog doba. Koper. Annales Mediterranea.

Krčag. Rađen u tehnici slikanja na engobi i premazivanja transparentnom olovnom glazurom.

Datovanje: Kraj 18, prva polovina 19. vijeka.

Porijeklo posude nije sasvim jasno utvrđeno, ali se pretpostavlja da je ili iz izničkih radionica ili po uzoru na Iznik grčka ili jućni dio Italije.

Lule rađene od fino prečišćene gline u kalupu.

Datovanje: 19. vijek.

Porijeklo: širi balkanski prostor, Jermenija, Kutaja, Egipat.